Kurator Medicinmottagning 2 Universitetssjukhuset Örebro

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Kurator Medicinmottagning 2 Universitetssjukhuset Örebro

Sjukdom och olycksfall innebär förändringar i livet både för dig som patient och för dig som närstående. Det kan medföra att du ställs inför nya och ovana situationer. Kuratorn kan då vara ett stöd för dig.

Målet för kuratorns arbete är att genom sociala och psykosociala insatser bidra till bästa möjliga hälsa för patienter som utreds, behandlas och vårdas på USÖ.

Mötet mellan patient och kurator kan ske enskilt eller i grupper med patienter. Det kan också ske med kurator, patient och närstående tillsammans, eller enbart mellan kurator och närstående.

KONTAKT MED KURATOR

Är du patient på någon av våra mottagningar kan du be läkaren eller sjuksköterskan att remittera till kurator. Du kan även själv ta kontakt.

Är du inneliggande på någon av våra avdelningar kan du eller någon anhörig be någon personal där att förmedla kontakt med kurator.

Kurator kan även själv ta initiativ till kontakt.

Mötet med patienten sker enskilt eller i grupper där patienter enbart, patienter och närstående tillsammans eller enbart närstående deltar.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.