Kurator Familjeläkarna Bålsta

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Kurator Familjeläkarna Bålsta

Livet blir inte alltid som man tänkt sig, och vi kan erbjuda dig stöd och hjälp för att komma vidare. Våra kuratorer finns här för dig.

Till oss kan du komma när du:

•befinner dig i en akut kris eller livskris

•har problem i relationer

•känner dig nedstämd eller deprimerad

•känner oro och/eller ångest

•besväras av stress eller utmattning

•har sömnsvårigheter

Ibland kan det räcka med några enstaka samtal, i andra situationer behövs en längre kontakt. Vid ett första samtal kan vi tillsammans formulera och bedöma vad just du eller ni är i behov av. Fokus i vår verksamhet är det mänskliga mötet. Vi arbetar utifrån olika teoriinriktningar, bland annat kognitiv beteendeterapi, KBT. Vi har även mindfulnesskurser och sömnskola i grupp.

För att boka tid ring 0171-62 00 00.

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.