Kunskapscentrum neuropsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Falun, Dalregementet Falun

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Saknas

Kunskapscentrum neuropsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Falun, Dalregementet Falun

Kunskapscentrum neuropsykiatri är en av BUP Dalarnas länsgemensamma enheter.

Du söker först till någon av BUP Dalarnas öppenvårdsmottagningar som efter sin bedömning och i samråd med gällande familj kan remittera vidare till Kunskapscentrum neuropsykiatri om den insatsen bedöms som mest adekvat.

När Du blir aktuell på Kunskapscentrum neuropsykiatri görs en utredningsplanering där vi upprättar en insatsplan/utredningsplan. Vi upprättar ett team, planerar vilka yrkeskategorier som ska ingå.

Tidplan, utredningstider, närteam och återkopplingstider görs upp och delges till Er innan utredningsstart.

Vi inhämtar kompletterande information om behov finns. Detta görs efter godkännande från Er.

Vi samarbetar med remitterande BUP-mottagning, skola, socialtjänst, barn- och ungdomshabilitering och

barn- och ungdomsmedicin.

Akut rådgivning på kvällstid, nätter och helger

BUP´s länsgemensamma enhet i Falun

Tel: 023-49 20 70.

Information till besökare

Besöksregler

Doftfritt. Parfym, rakvatten och andra starka dofter kan vara besvärligt för en del. Undvik därför detta när du besöker oss. Du får endast röka på anvisade platser. Mobiltelefon får endast användas i blå zoner, vid osäkerhet fråga personalen.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.