Könsidentitetsmottagningen för barn och ungdom

Öppettider

Saknas

Tjänster

Könsidentitetsmottagningen för barn och ungdom

Det kön man själv känner sig som kallas för könsidentitet. Om ens könsidentitet inte stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln kan man uppleva könsdysfori. Vid könsidentitetsmottagningen erbjuds utredning och vid behov könsbekräftande behandling för könsdysfori.

Mottagningen vänder sig till barn och ungdomar upp till 16 år. För patienter som redan hunnit fylla 16 år hänvisas direkt till könsidentitetsmottagningen för vuxna.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.