Kompetenscentrum mödra-och barnhälsovård Västerbotten

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Kompetenscentrum mödra-och barnhälsovård Västerbotten

Kompetenscentrum mödra-och barnhälsovård Västerbotten är en länsenhet och ett kompetenscentrum för barnavårdsmottagningarna i Västerbotten.

Enheten finns på tre platser i länet: Umeå, Skellefteå och Lycksele.

I Umeå hittar du enheten i Regionens hus, Köksvägen 11. I Skellefteå hittar du enheten på Skellefteå lasarett. I Lycksele hittar du enheten på Lycksele lasarett.

På enheten arbetar mödra- och barnhälsovårdspsykologer, barnhälsovårdsöverläkare, dietist, vårdutvecklare samt administratör.

All kontakt med Kompetenscentrum mödra-och barnhälsovård Västerbotten sker genom respektive hälsocentral, BVC eller mödravårdscentral.

Information till patienter

Telefonnummer till psykolog och dietist står på din kallelse.

Remisskrav

Det krävs remiss från din hälsocentral, BVC, barnmorskemottagning eller mödravårdscentral för att komma till oss.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.