Kommunikationsmottagning, Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Öppettider

| Mån-Fre 07:30 – 15:30

Tjänster

Kommunikationsmottagning, Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Kommunikationsmottagningen på Rehabiliteringsmedicinska kliniken vänder sig till personer över 18 år, med svåra tal-, språk- och/eller skrivsvårigheter på grund av olika funktionshinder. Kommunikationsmottagningen ingår i LINDAH, Centrum för kommunikationshandikapp, som är ett resurscentrum bestående av flera samverkande enheter (Barn- och Ungdomshabiliteringen i Östergötland och HjälpmedelsCentrum AB).

Information till patienter

OBS! Anmälan/betalning görs i receptionen Södra eller Norra entrén.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.