Kognitivmottagning-KBT i Strängnäs, Strängnäs

Öppettider

| Ons-Fre 07:00 – 17:30

Tjänster

Saknas

Kognitivmottagning-KBT i Strängnäs, Strängnäs

Mitt arbete i KKBT-psykoterapi handlar om att erbjuda verktyg och kunskap som leder till ett fungerande inre och yttre liv. Individualterapeutiskt arbetar jag med ångest, nedstämdhet, depressioner, traumabearbetning, tvång/specifika fobier, social fobi, livskriser och stresshantering. Tolk använder jag gärna.

Mitt arbetssätt präglas av hög flexibilitet och stor ödmjukhet och lyhördhet inför de människor jag möter. I mötet ser jag samarbetet i rummet som en grund.

Kognitiv Mottagning-KBT i Strängnäs

Information till patienter

Avtal med Region Sörmland gäller till och med 2020-12-21 och omfattar möjlighet till 12 sessioner psykoterapi per patient, efter bedömning av psykoterapeuten.

Avtalet omfattar besvär som behandlas inom primärvården, såsom depression, ångest och andra lättare till medelsvåra psykiska besvär. All primärvård är för närvarande kostnadsfri för patienter i Region Sörmland. Ingen remiss krävs.

Remisskrav

Inga remisskrav.

Information till besökare

Besöksregler

Akutbesök efter överenskommelse.

Driftsform

Driftsform: Privat

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.