Kliniskt fysiologiskt laboratorium, Skövde

Öppettider

| Mån-Tor 07:00 – 19:00 | Fre 07:00 – 16:30

Tjänster

Kliniskt fysiologiskt laboratorium, Skövde

Vi är en specialistresurs och tillhandahåller kvalificerade fysiologiska undersökningar. Våra undersökningar är tidsbeställda, men akuta undersökningar tillhandahålls vid behov till vårdinstanser i länet.På laboratoriet arbetar vi inom olika specialiteter så som kardiologi, kirurgi/urologi, medicin, neurologi, lungmedicin, anestesi och nuklearmedicin. Undersökningar vi utför är ultraljud på hjärta och kärl, EKG, arbetsprov, hjärtscintigrafi, pacemaker-kontroller/ICD-kontroller, 24-timmars EKG-registrering, 24-timmars blodtrycksmätning, EEG, lungfunktion, cystometri. Kliniskt fysiologiska laboratoriet tar endast emot patienter för undersökning efter remiss från patientens läkare eller egenremiss. Resultatet av undersökningen sänds till inremitterande läkare för ställningstagande till t ex fortsatt behandling eller medicinering.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.