Klinisk patologi och cytologi, Karlskrona

Öppettider

| Tis 09:30 – 11:30 Punktionsmottagn | Tor 09:30 – 11:30

Tjänster

Saknas

Klinisk patologi och cytologi, Karlskrona

Laboratoriet består av specialiteterna klinisk patologi, klinisk cytologi och obduktion. Vi arbetar med diagnostik av celler och vävnad från kroppens olika delar och utför kliniska obduktioner.

Cytologi omfattar diagnostik av sjukdomar, i första hand tumörsjukdomar, med hjälp av mikroskopundersökning av celler. Patologi handlar om läran om sjukdomarnas orsak och utveckling, framför allt med utgångspunkt från förändringar i byggnaden av celler, vävnader och organ.

Före den mikroskopiska diagnostiken vi utför måste materialet förberedas. Förutom preparering, snittning och rutinfärgningar utför vi många specialundersökningar som immunologiska- och enzymcytokemiska färgningar, DNA-undersökningar, flödesanalyser och elektronmikroskopi.

Information till patienter

För information om punktionsmottagningen, se fliken Vårt utbud.

Remisskrav

Punktionsmottagningen, ingen tidsbeställning men du behöver remiss.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.