Klinisk patologi, Karlstad

Öppettider

| Mån-Fre 07:00 – 16:30

Tjänster

Saknas

Klinisk patologi, Karlstad

Klinisk patologi undersöker vävnadsprover – PAD samt cytologiska prover och utför obduktioner. Vi tar emot prover från hela länet.

Vi lämnar enbart ut provsvar till berörd sjukvårdspersonal. Kontakta därför din läkare eller vårdcentral om du har sådana frågor.

Information till patienter

Remisskrav

Remiss, provtagningsunderlag eller elektronisk beställning krävs

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.