Klinisk neurofysiologi Umeå

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 09:00

Tjänster

Saknas

Klinisk neurofysiologi Umeå

Kliniskt neurofysiologiskt laboratorium ingår i Institutionen för Farmakologi och klinisk neurovetenskap på Umeå Universitet samt på sjukhuset i Neurocentrum.

Klinisk Neurofysiologi är i Sverige en självständig medicinsk specialitet där vi med elektrofysiologiska metoder undersöker patienter med sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet, i nerv-muskel förbindelsen samt i extremitets- muskulaturen.

Vi utför de undersökningar som ger oss bäst möjlighet att ge svar på frågor från inremitterande läkare. Det kan röra lokalisation, grad och orsak till patientens symtom.

Den slutliga diagnosen ställs av patientansvarig läkare efter att olika typer av undersökningar vägts samman (exempelvis röntgen, CT och MR blodprover). Vi utför inga behandlingar.

Information till patienter

Om du ringer utanför våra telefontider kopplas du till en röstbrevlåda som vi lyssnar av varje morgon.

E-post: neurocentrum.umea.neurofyslab@regionvasterbotten.se

Remisskrav

För att komma till undersökning krävs remiss från en läkare. Många av våra remisser kommer från sjukhusets läkare (neurologi, neurokirurgi, reumatologi, internmedicin, barn med mera), men också från allmänläkare och distriktsläkare.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.