Klinisk Kemi, Karlstad

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Saknas

Klinisk Kemi, Karlstad

Klinisk kemi är det största verksamhetsområdet inom Laboratoriemedicin.

Många analyser utförs vid ett flertal enheter i Värmland, medan andra endast utförs på laboratoriet på Centralsjukhuset.

Inom begreppet klinisk kemi ingår bl.a. hematologi och benmärgsdiagnostik, allmän- och immunokemi, specialanalyser av olika slag, koagulation, fertilitetsutredningar, provtagning och funktionsundersökningar. Vi driver också en antikoagulationsmottagning på Centralsjukhuset.

Vi lämnar enbart ut provsvar till berörd sjukvårdspersonal. Kontakta därför din läkare eller vårdcentral om du har sådana frågor. Efter kl 16.00 vardagar och helger analyseras endast akuta prover

Information till patienter

Remisskrav

Remiss, provtagningsunderlag eller elektronisk beställning krävs

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.