Klinisk kemi Falun

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 12:00

Tjänster

Saknas

Klinisk kemi Falun

Laboratoriet vid Falu lasarett ingår i länsverksamheten Laboratoriemedicin i Dalarna. Vi erbjuder medicinska specialistkunskaper inom respektive laboratorieverksamhet, klinisk kemi, transfusionsmedicin och klinisk mikrobiologi. Till laboratoriet är du välkommen för att lämna prover som din läkare har beställt. Vi tar även hand om olika avförings- och urinprov och utför vissa funktionsundersökningar, till exempel glukosbelastningar.

Information till patienter

Ingen tidsbokning behövs för provtagning . Remissen kan vara elektronisk eller i pappersformat. Ta med giltig fotolegitimation och eventuellt underlag. Eftersom många av de ämnen som vi mäter i blodet förändras vid lätt fysisk aktivitet, är det viktigt att du sitter ner och vilar minst 15 minuter före provtagningen. Vi lämnar enbart ut provsvar till berörd sjukvårdspersonal. Kontakta därför din läkare eller vårdcentral om du har sådana frågor.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.