Klinisk fysiologienheten Växjö

Öppettider

| Mån-Fre 07:30 – 16:30

Tjänster

Klinisk fysiologienheten Växjö

På avdelningen för Klinisk fysiologi utförs undersökningar av olika organ. Här arbetar biomedicinska analytiker, läkare och medicinska sekreterare, vi arbetar med funktionsundersökningar av framför allt hjärna, hjärta, kärl, lungor och njurar och nedre urinvägar. Vi undersöker patienter som är inneliggande på sjukhuset och patienter som kommer hemifrån.

Ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern bukaortascreening erbjuds till alla män i länet som är 65 år. Syftet är att upptäcka bråck, sk aortaaneurysm.

Remiss krävs till samtliga undersökningar med undantag av bukaortascreening.

Till de flesta av undersökningarna får du en kallelse med beskrivning av hur du förbereder dig. Det är mycket viktigt att du följer instruktionerna, annars kan resultatet av undersökningen bli felaktigt.

Verksamhetschef: Therese Litsin, tel 0470-588000

Information till patienter

Remisskrav

JA

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.