Kirurgmottagning Västerås, Västmanlands sjukhus Västerås

Kirurgmottagningen ansvarar för klinikens verksamhet i öppenvård. Alla besök sker efter tidsbeställning.

Kirurgkliniken är en länsövergripande klinik med verksamhet i Västerås och Köping.

Kirurgkliniken utreder och behandlar patienter med sjukdomar i bukhålans organ, bröst- och plastikkirurgi, endokrin kirurgi samt barnkirurgi.

På kirurg- och endoskopimottagningen har vi specialiserad telefonrådgivning. Detta för att ge dig som patient en ökad service och bättre kvalitet i kontakten med oss.

Telefontid Dagkirurgi

Barn och vuxna

må-fre 8-11

021-174740

Telefontid Dietist

må-tors 8:30-9:15

021-173217

Telefontid Stomiterapeut

må-fre 8:00-9:00

021-173659

Telefontid Tarmkirurgi

Tarmkirurgi-, sigmoideoskopi- och koloskopibesök.

må-fre 8-11

021-174770

Telefontid Övre GI

Magsäcks-, gall- och strumakirurgi samt gastroskopibesök.

må-fre 8-11

021-174775

Information till patienter

All personal har tystnadsplikt.

Doftfritt. Parfym, rakvatten och andra starka dofter kan vara besvärligt för en del. Undvik därför detta när du besöker oss.

Du får endast röka på anvisade platser.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.