Kirurgisk endoskopienhet Umeå

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 12:00 Bokade besök | Mån-Fre 13:00 – 16:00 Bokade besök

Tjänster

Kirurgisk endoskopienhet Umeå

Vi utför kirurgisk specialistvård, främst anala ingrepp samt bråckkirurgi och dagkirurgi. Vi erbjuder snabb undersökning för dig som remitteras för gastroskopi av matstrupe, magsäck eller tolvfingertarm. Väntetiderna är ofta korta men varierar något.

Du får oftast besked om resultatet av undersökningen direkt vid besöket. Inom tre dagar skickar vi remissvar till den läkare som remitterat dig. Ibland måste vi dock vänta på svar på bakterieodling eller mikroskopi av vävnadsprover.

För mer information om våra undersökningar och behandlingar, se under Vårt utbud.

Information till patienter

För patientärenden, logga in i våra e-tjänster.

För övriga ärenden: kirurgiskklinik.umea.mottagning@regionvasterbotten.se

Remisskrav

Remiss krävs från annan vårdgivare eller via egen vårdbegäran. Mer information finns under länken Remiss och Egen vårdbegäran.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.