Kirurgi Ortopedi mottagning Lycksele

Öppettider

| Mån-Tor 07:30 – 16:00 Helgfri vardag | Fre 07:30 – 15:00 Helgfri vardag

Tjänster

Kirurgi Ortopedi mottagning Lycksele

Vi bedriver planerad vård för patienter från hela länet inom kirurgi, urologi och ortopedi samt är länets centrum för fetmaoperationer. Vi ansvarar också för majoriteten av den akuta verksamheten för inlandets patienter.

Våra profilområden är protes-, bråck- och fetmakirurgi.

Vår klinik består av kirurgmottagning, vårdavdelning, endoskopienhet, cytostatikaenhet och en operationsavdelning med tillhörande centralsterilisering.

Information till patienter

Vid frågor om väntetider till operation, ring vår patientplanerare på telefon 090-785 93 29.

Vid frågor om ditt mottagningsbesök, medicinsk rådgivning, av och ombokning, ring sjuksköterska på telefon 090-785 44 60.

Vid frågor om receptförnyelse, telefontid till läkare, förlängning av sjukskrivning och begäran av journalkopior ring 090-785 44 60, välj läkarsekreterare.

Behöver du komma i kontakt med din kontaktsjuksköterska, ring 090-785 44 61.

Remisskrav

Remiss krävs från annan vårdgivare eller via egen vårdbegäran. Mer information finns under länken Remiss och Egen vårdbegäran.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.