Kärlkirurgiska kliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Kärlkirurgi är numera en egen specialitet inom allmänkirurgin och på Västmanlands sjukhus i Västerås finns det en lång kärlkirurgisk tradition.

Kärlkirurgen har även ett mycket gott och nära samarbete med läkare på flera andra kliniker.

Vi är väl rustade med modern teknologi. Vårdpersonalen på kärlkirurgiska kliniken och operationsavdelningen har flera års erfarenhet av kärlkirurgisk verksamhet.

Information till patienter

All personal har tystnadsplikt.

Doftfritt. Parfym, rakvatten och andra starka dofter kan vara besvärligt för en del. Undvik därför detta när du besöker oss.

På grund av allergi kan ej citrusfrukter tas med till avdelningen.

Du får endast röka på anvisade platser.

Remisskrav

Du behöver remiss för besök hos oss. Remiss utfärdas vanligen av din familjeläkare. Du ska få en tid inom vårdgarantins 90 dagar.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.