Kärlenhet, Göteborg

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Saknas

Kärlenhet, Göteborg

På enheten undersöks njurar och blodkärl. Vi har flera olika undersökningsmetoder t ex

ultraljudsundersökningar, tryckmätningar,

clearanceundersökning av njurar. Vi undersöker

halskärl, kärl i armar och ben samt hjärnans kärl.

Information till patienter

Remisskrav

Remisskrav

Ålder

Vi tar emot patienter som är 16 år eller äldre.

Information till besökare

Besöksregler

Remisskrav

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.