Kardiologisk avdelning Umeå

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 17:00 Tidsbokade besök

Tjänster

Kardiologisk avdelning Umeå

Den kardiologiska enheten består av utredningsavdelning, vårdavdelning och hjärtintensivvårdsavdelning, HIA.

Utredningsavdelning

Veckovårdsavdelning där patienter från de fyra nordligaste länen utreds och behandlas inför klaffkirurgi, kranskärlskirurgi, kärlkirurgi, ballongvidgning och elektrofysiologiska ingrepp.

Telefon: 090-785 38 71

Vårdavdelning

Här vårdas patienter med hjärtsvikt, hjärtinfarkt, kärlkramp och andra hjärtsjukdomar.

Telefon till vårdavdelningens reception: 090-785 14 14

Hjärtintensivvårdsavdelning HIA

Här vårdas patienter med akut hjärtinfarkt eller allvarliga hjärtrytmstörningar.

Telefon: 090-785 29 24

Information till patienter

Kontakta oss:

Väntelistesjuksköterska:

Telefon: 090-785 10 56

Telefontid:

Måndag 09:00–11:00 och 13:00–14:00

Tisdag-torsdag 09:00–11:00

Fax: 090-13 27 34

Inskrivning reception, telefon 090-785 38 72

HIA, telefon 090-785 29 24

Utredningsavdelning, telefon 090-785 38 71

Vårdavdelning reception, telefon: 090-785 14 14

Faxnummer: 090-13 27 34

Remisskrav

Mer information om remiss och egen vårdbegäran hittar du på 1177.se/remiss

Information till besökare

Besöksregler

Fria besökstider.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.