Kardiologi dagvård, Göteborg

Öppettider

| Mån-Tor 07:00 – 20:00 | Fre 07:00 – 16:00

Tjänster

Saknas

Kardiologi dagvård, Göteborg

På Kardiologens dagvårdsavdelning utreds och behandlas patienter med olika hjärtåkommor. Här vårdas t. ex patienter som ska få pacemaker, ICD, el-konverteras eller genomgå kranskärlsröntgen eller PCI.

Information till patienter

När du kommer till avdelningen skall du anmäla dig på avdelningsexpeditionen, medtag fotolegitimation och eventuellt kallelsebrev.

Information till besökare

Besöksregler

Vårdtiderna på dagvården är korta och vi har begränsat utrymme för besökande. Finns det ett speciellt behov för anhöriga att kvarstanna under dagen, tag kontakt med personalen.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.