Joylife Healthcare AB Kiropraktik Uppsala och Knivsta

Öppettider

| Mån-Fre 07:30 – 19:00

Tjänster

Saknas

Joylife Healthcare AB Kiropraktik Uppsala och Knivsta

Vi är specialiserade på besvär i rörelseapparaten och i nervsystemet. Vi behandlar ryggsmärtor, diskbråck, ischias, nack- och axelsmärtor, frusen axel, huvudvärk, yrsel, käkar, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor.

Behandlingen i sig innehåller diagnostik, kiropraktisk justering samt eventuella rehabiliterande och förebyggande övningar för att göra en långsiktig behandlingsplan.

Joylife, vi står för hälsan. Vi finns nära Uppsala Centralstation. Med enkla åtgärdande behandlingar i ett tidigt skede kan man undvika dessa. Genom att analysera varje individ med en kiropraktors manuella undersökningstekniker kan man hitta svagheterna och därmed jobba med dom INNAN de blir ett kroniskt problem och därmed svårbehandlat. Kiropraktorer förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i kiropraktiken.

Information till patienter

Boende i Uppsala län Besvär i Rygg/skuldra (landstinget subventionerar endast vissa besvär och vi kan inte garantera att ditt besvär subventioneras på förhand) Behandlande kiropraktor bedömer fortsatt behandlingsplan och om den ryms inom landstingsavtalet eller ej.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 16 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Privat

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.