Jour- och bedömningsenhet psykiatri Skellefteå

Öppettider

Saknas

Tjänster

Jour- och bedömningsenhet psykiatri Skellefteå

Till jourenheten kan du vända dig om du är i behov av akut hjälp för dina psykiska besvär. Om det inte är akut får du i första hand vända dig till din hälsocentral eller ringa vår rådgivning.

Jourenhetens jourtelefon är öppen 8-21 alla dagar. (midsommarafton, julafton och nyårsafton 8-18).

Telefonnummer för akuta ärenden: 0910-77 19 19

Rådgivning, för dig som inte har en pågående kontakt på psykkliniken ring 090-785 93 94.

Alla ärenden som kommer via remiss, 1177 Vårdguidens e-tjänster eller egen vårdbegäran bedöms av vår bedömningsenhet.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.