Intermediärvårdsavdelning 25, Trollhättan

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Intermediärvårdsavdelning 25, Trollhättan

Funktionen på avdelningen är antingen som “step-up” enhet när vården på vanlig vårdavdelning inte räcker till eller som “step-down” enhet för patienter som stabiliserats på IVA.

Avdelningen ligger i IVA:s lokaler och bemannas både med allmänsjuksköterskor med intresse för denna typen av vård eller intensivvårdssjuksköterskor som även jobbar på IVA. Därav är vården ofta högteknologisk och många gånger stöttas fortfarande vitala funktioner i olika grad.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.