Intensivvårdsavdelningen Värnamo sjukhus

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Intensivvårdsavdelningen Värnamo sjukhus

Intensivvårdsavdelningen tar emot svårt sjuka patienter som behöver hjälp med sina vitala parametrar under en period. Det kan gälla respiratorbehandling och övervakning efter exempelvis stora operationer, svåra infektionssjukdomar eller svåra olyckor.

Information till patienter

Remisskrav

Ja

Information till besökare

Besöksregler

Besök efter överenskommelse. Det är inte tillåtet att ta med blommor. Besök inte avdelningen om du har feber, förkylningsbesvär, diarré, kräkningar eller andra symtom som kan medföra att du smittar.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.