Intensivvårdsavdelningen Ljungby

Öppettider

Saknas

Tjänster

Intensivvårdsavdelningen Ljungby

Intensivvårdsavdelningen Ljungby är en delenhet under Anestesikliniken, som är en länsgemensam klinik med verksamhet i både Ljungby och Växjö.

Vid Intensivvårdsavdelningen behandlas och övervakas patienter i alla åldrar som är svårt sjuka eller som genomgått större operationer.

Personaltätheten är hög dygnet runt och läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar tillsammans med sjukgymnast i team kring patienten i nära samarbete med andra specialitetet.

Avdelningen har 2 intensivvårdsplatser och 17 platser för övervakning efter operation.

Verksamhetschef Niklas Silvert

Information till besökare

Besöksregler

Ytterkläder hängs av utanför avdelning.

Två personer åt gången vid besök på IVA.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.