Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad

Öppettider

| Mån-Sön Dygnet runt

Tjänster

Saknas

Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad

Intensivvårdsavdelningen är en allmän IVA belägen på samma plan som Uppvakningsenheten och Operation. Här vårdas och behandlas patienter med svikt i vitala funktioner efter större operationer, allvarlig sjukdom eller olyckor.

Inom intensivvården används många apparater och flera olika läkemedel samtidigt.

Vi arbetar i team med specialistutbildade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Vi kommer också vid behov till andra vårdavdelningar för att tidigt förhindra eller lindra försämring av tillståndet för svårt sjuka patienter.

På en intensivvårdsavdelning är det extra viktigt med noggrann handhygien för att motverka infektioner hos de svårt sjuka patienter som vårdas där. Undvik därför ringar och armband och använd handsprit både före och efter besök hos din närstående.

Vi har inga bestämda besökstider, men ring gärna innan. Begränsa antalet besökare till en eller max två personer åt gången.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön Dygnet runt Dygnet runt.

Besöksregler

Begränsa antal besökare till 1-2 personer åt gången. Undvik parfym och doftande blommor, max 1-2 besökare åt gången.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.