Intensivvårdsavdelning, Västmanlands sjukhus Västerås

Öppettider

Saknas

Tjänster

Intensivvårdsavdelning, Västmanlands sjukhus Västerås

Intensivvårdsavdelningen

Intensivvård är en vårdnivå som innebär noggrann övervakning och avancerad behandling av svårt sjuka patienter. På en intensivvårdsavdelning där det är högre personaltäthet och en högteknologisk miljö vårdas patienter som behöver ha mer noggrann övervakning än vad som kan ges på en vanlig vårdavdelning. Intensivvården finns för patienter vars viktiga kroppsfunktioner som t ex andning, cirkulation och medvetande inte är tillfredsställande.

MIG – Mobila Intensivvårds Grupper

Ibland kan du som patient komma i kontakt med intensivvården även på en vanlig vårdavdelning. Intensivvårdsläkaren och intensivvårdssköterskan bedömer patienten tillsammans med patientansvarig läkare och sjuksköterska på avdelningen. De kan föreslå åtgärder som utförs på vårdavdelningen i syfte att förebygga intensivvård eller behov att omedelbart ta patienten till intensivvårdsavdelning. MIG-teamet kan också i samråd med patientansvarig läkare och patient/anhöriga diskutera vilken vårdnivå som är lämplig.

IVA-mottagning

Patienter som vårdats mer än 96 timmar på intensivvårdsavdelningen och närstående erbjuds ett uppföljningsbesök efter två månader. Syftet är att erbjuda möjlighet till ytterligare insikt i vad som verkligen hände under vårdtiden, erhålla stöd för att förstå sina upplevelser samt att vid behov erhålla hjälp till remittering för ytterligare stöd.

Information till patienter

Vill du veta mer om vad det innebär att vårdas på en intensivvårdsavdelning?

Gå in på SIR, webbsidan för Svenskt Intensivvårdsregister: http://www.icuregswe.org

Informationen vänder sig till er som kommit i kontakt med vården på en intensivvårdsavdelning som patient, närstående eller besökare i något sammanhang.

Vi deltar och rapporterar data till nationella kvalitetsregister och bedriver en kontinuerlig uppföljning.

Information till besökare

Besöksregler

Anmäl er ankomst genom att ringa på dörrklockan. Vi öppnar dörren via telefonen. Dörrar in till IVA är låsta dygnet runt.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.