Intensivvårdsavdelning Umeå

Öppettider

| Mån-Sön Dygnet runt | Mån-Sön 12:00 – 13:30 Patientvila

Tjänster

Saknas

Intensivvårdsavdelning Umeå

Här jobbar följande yrkeskategorier: Läkare med specialistkompetens (narkosläkare), sjuksköterskor med specialistkompetens (intensivvård), undersköterskor, kurator och sjukgymnast.

Så ringer du till Intensivvårdsavdelningen

Du kan ringa till oss dygnet runt men om det är möjligt ber vi dig undvika att ringa mellan kl. 06:30–09:00 och 21:00–22:00 eftersom vi har svårt att hinna med telefonen under dessa tidsperioder. Vi är även tacksamma om endast en eller två av de närmast anhöriga sköter om telefonförfrågningarna.

IVA, allmänna frågor: 090-785 30 00

Vårdsal 9: 090-785 30 15 eller 090-785 30 16

Vårdsal 12: 090-785 30 10 eller 785 30 11

Anhörigrummet: 090-785 30 23

Information till patienter

När kan du komma på besök?

Du som närmaste anhörig är alltid välkommen. Vi har fasta besökstider så att ditt besök inte ska kollidera med de stunder på dagen då vi har som mest arbete.

Besökstider alla dagar:

klockan 10:30–12:00

klockan 14:30–20:00

Patientvila:

klockan 12:00–13:30

För föräldrar till barn som vårdas hos oss gäller andra rutiner, prata med personalen på intensivvårdsavdelningen.

Även under besökstid måste vi ibland be dig lämna vårdsalen. Det kan vara i samband med ronder, undersökningar, vändning/bäddning eller när det kommer en ny patient.

Antal besökare till en patient bör inte vara fler än två personer samtidigt. Detta dels för att vi ska kunna fortsätta att arbeta med/röra oss runt patienten, dels för att det kan bli jobbigt för patienten med för många besökare samtidigt. Barn är naturligtvis lika välkomna besökare som vuxna.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 10:30 – 12:00

Mån-Sön 14:30 – 20:00

Besöksregler

Så besöker du Iva

Iva ligger på våning 1 och har målpunkt D. Karta och vägbeskrivning finns från centralhallen. Dörren in till Iva är öppen på dagtid. Efter klockan 16:00 och under helgen är dörren låst. För att komma in så ringer du på porttelefonen som sitter alldeles utanför dörren.

Anhörigrum

I anhörigrummet finns möjlighet att tillaga enklare måltider. Lunch och middag går även att köpa i personalmatsalen – Kulinarium. Kuponger finns att köpa vid kassan inne i matsalen. Närmaste matvaruaffär finns vid Ålidhems centrum och på Berghem. I centralhallen på sjukhuset finns en livsmedelskiosk, cafeteria, blomsteraffär, kaffebutik, apotek, bankomat, frisör, bibliotek och sjukhuskyrka.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.