Intensivvårdsavdelning 26 IVA, Trollhättan

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Intensivvårdsavdelning 26 IVA, Trollhättan

Intensivvården i NU-sjukvården är sedan september 2010 samlad på NÄL.

Under vintern och våren 2010 pågick bygget av Intensivvårdens nya lokaler på NÄL och den 6 september öppnades vår nya moderna IVA. Samtidigt stängdes de gamla avdelningarna i Uddevalla och på NÄL.

Stor hänsyn har tagits till vårdhygieniska aspekter och en situation som hela tiden förvärras med utveckling av antibiotikaresistenta bakterier i allmänhet och multiresistent tuberkulos i synnerhet. Den samtida flytten av Infektion till NÄL i kombination med ökat behov av isoleringsmöjligheter i framtiden, har gjort att vi planerat för flera isoleringsplatser varav 2 isoleringsrum med ventilerad sluss för att kunna vårda patienter med luftburen smitta och infektionskänsliga patienter med nedsatt immunförsvar. Flexibla lösningar med öppningsbara väggar innebär att avdelningen kan avdelas på ett sådant sätt att dess övriga verksamhet inte påverkas vid behov av isolering.

Totalt kommer det finnas 14 platser varav 8 är bemannade dygnet runt.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.