Infektionsmottagning Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Infektionsmottagning Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Dagtid vardagar är infektionsmottagningen akutmottagning för personer med misstänkta infektionssjukdomar. I första hand ska man dock kontakta sin vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen 1177. Vid mottagningen har vi flera undersökningsrum med isoleringsmöjligheter för patienter med misstänkt smittsamma sjukdomar. Vid ett akut besök till mottagningen kan det vara bra med ett telefonsamtal före ankomsten så att vi kan bedöma behovet av isolering. Det råder ett formellt remisstvång vid mottagningen. Väntetiden för besök beror på hur brådskande vi bedömer att det är med utredning/behandling. Den bedömningen görs utifrån remissinformationen och med hjälp av de journaldata vi har tillgång till via landstingets datasystem. Väntetiden kan variera från något dygn till maximalt tre månader. Vid mottagningen har vi också återbesök för klinikens patienter.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.