Infektionsavdelningen, Västmanlands sjukhus Västerås

Öppettider

| Mån-Sön 11:00 – 19:30

Tjänster

Infektionsavdelningen, Västmanlands sjukhus Västerås

Här på infektionsklinikens vårdavdelning vårdas patienter med behov av isolering. Avdelningen har för närvarande 24 vårdplatser.

Information till patienter

All personal har tystnadsplikt.

Du får endast röka på anvisade platser.

Remisskrav

Ja

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 11:00 – 19:30

Besöksregler

Patientrummen har egen ingång med sifferbeteckning. Besökande hänvisas till den ingången.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.