Infektionsavdelning Helsingborg

Öppettider

| Mån-Sön Dygnet runt

Tjänster

Saknas

Infektionsavdelning Helsingborg

Vi tar hand om dig som behöver behandlas eller isoleras för en smittsam eller allvarlig infektion under en eller flera dagar. Det kan till exempel vara tuberkulos, sepsis eller infektioner i luftvägarna, urinvägarna, tarmarna, hjärnan, huden eller skelettet. Vi tar även hand om dig som har ett försvagat immunförsvar eller dig som har resistenta bakterier.

Du kan också komma hit om du har vårdats på sjukhus utomlands och behöver mer vård när du har kommit tillbaka till Sverige.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 14:00 – 20:00

Besöksregler

Begränsa helst antalet besökare till en eller två personer åt gången eftersom det vårdas svårt sjuka patienter på avdelningen.

Ska du besöka en patient som är isolerad? Kontakta i så fall ansvarig sjuksköterska för att få veta mer före ditt besök.

Ta inte med blommor och använd inte produkter med stark doft av hänsyn till personer som är känsliga för starka dofter.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.