Infektionsavdelning Gävle

Öppettider

| Mån-Sön 14:00 – 19:00

Tjänster

Saknas

Infektionsavdelning Gävle

Infektionsavdelningen har 24 vårdplatser där vi som enda enhet i länet bedriver specialiserad vård för svårare infektionstillstånd.

Infektionssjukdomarna spänner över ett mycket stort spektrum, vi vårdar därför alla möjliga patienter i alla åldrar. I dagens globala samhälle är behovet stort av en professionell infektionssjukvård, det är en disciplin i ständig förändring med nya hot och nya framsteg.

De stora diagnosgrupperna är:

– svåra infektioner i luftvägarna så som lunginflammation – hud- och mjukdelar, till exempel infekterade sår – skelett – urinvägar – diarrésjukdomar – hjärn- och hjärnhinneinflammation – infektioner i hjärta- och blodkärl – allmän blodförgiftning Vi erbjuder även isoleringsvård för patienter med

– multiresistenta bakterier (MRSA) – tuberkulos – influensa – vinterkräksjuka

Infektionsavdelningen i Gävle

Infektionsavdelningen har 24 vårdplatser där vi som enda enhet i länet bedriver specialiserad vård för svårare infektionstillstånd.

Infektionssjukdomarna spänner över ett mycket stort spektrum, vi vårdar därför alla möjliga patienter i alla åldrar. I dagens globala samhälle är behovet stort av en professionell infektionssjukvård, det är en disciplin i ständig förändring med nya hot och nya framsteg.

De stora diagnosgrupperna är:

– svåra infektioner i luftvägarna så som lunginflammation

– hud- och mjukdelar, till exempel infekterade sår

– skelett

– urinvägar

– diarrésjukdomar

– hjärn- och hjärnhinneinflammation

– infektioner i hjärta- och blodkärl

– allmän blodförgiftning

Vi erbjuder även isoleringsvård för patienter med

– multiresistenta bakterier (MRSA)

– tuberkulos

– influensa

– vinterkräksjuka

Information till patienter

Remisskrav

Remiss krävs

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 14:00 – 19:00

Besöksregler

På grund av allergirisken, ta inte med blommor vid ditt besök.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.