Infektionsavdelning 17

Öppettider

| Mån-Sön 14:00 – 19:00

Tjänster

Saknas

Infektionsavdelning 17

På infektionsavdelning 17 bedrivs vård för patienter med allvarliga infektionssjukdomar och som i en del fall behöver isoleras. De vanligaste sjukdomarna är lunginflammation, urinvägsinfektion, smittsam diarré, blodförgiftning, infektion på hjärtklaffarna och tuberkulos.

Avdelningen är uppdelad i grupper, där en sjuksköterska och en undersköterska ansvarar för vården av ett visst antal patienter. I gruppen ingår även läkare. Avdelningen är även en utbildningsavdelning för sjuksköterskor och undersköterskor.

Till avdelningen kommer patienter efter bedömning på lasarettets akutmottagning, från andra avdelningar eller via väntelista.

Vårdtiden varierar beroende på vilken sjukdom patienten vårdas för. Till exempel behöver en patient med infektion på hjärtklaffarna behandlas med antibiotika direkt i blodet i flera veckor. Däremot kan en patient med en snabbt övergående magsjuka skrivas ut efter ett dygn.

Verksamhetschef Christian Granberg tfn 0470-588000

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 14:00 – 19:00

Besöksregler

Pga allergirisken får inga blommor tas in på avdelningen.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.