Infektions- och hudavdelningen Länssjukhuset Ryhov

Öppettider

| Mån-Sön 13:00 – 14:00 | Mån-Sön 15:30 – 18:00

Tjänster

Saknas

Infektions- och hudavdelningen Länssjukhuset Ryhov

Infektions- och hudavdelningen består av tre sektioner:

Infektionsavdelning sektion 1-2

Infektionsavdelning sektion 3 (här ingår hudklinikens vårdplatser)

Infektionskliniken är länets kunskapscentrum för infektionssjukdomar. Här vårdas patienter med infektionstillstånd som på grund av smittsamhet eller svårighetsgrad inte kan handläggas på vårdcentraler eller på andra sjukhuskliniker. Kliniken behandlar också patienter med nedsatt infektionsförsvar och ökad infektionsbenägenhet.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 12:00 – 20:00

Besöksregler

Besök inte avdelningen om du har feber, förkylningsbesvär, diarré, kräkningar eller andra symtom som kan medföra att du smittar.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.