Hörselvårdsmottagningen Kullbergska sjukhuset, Katrineholm

Öppettider

| Mån-Tor 12:45 – 16:00 | Mån-Fre 07:30 – 12:00

Tjänster

Saknas

Hörselvårdsmottagningen Kullbergska sjukhuset, Katrineholm

Hörselvårdsmottagning finns på Mälarsjukhuset, Kullbergska sjukhuset och Nyköpings lasarett.

Vårt uppdrag är hörselrehabilitering/habilitering, anpassningar av hörapparat och övriga hörseltekniska hjälpmedel, samt hörseldiagnostik.

Information till patienter

Om din hörapparat är trasig eller om du behöver kontakta Hörselvårdsmottagningen av någon annan anledning så når du oss på 0150-56197.

Vi har en servicelåda på vår mottagning där du kan lämna din trasiga hörapparat. Skriv namn, personnummer och tel.nr på reparationsblanketten. Servicelådan är tillgänglig måndag till fredag från kl. 07.30-16.30.

Hörapparater som inte längre används vill vi ha tillbaka, dessa kan läggas i servicelådan med namn och personnummer.

Vid behov av reparation/service av ditt hemhjälpmedel, samt ev. återlämnande av hemhjälpmedel kontakta hjälpmedelscentralen (HMC) på telefon 0771-405406.

Information till besökare

Besöksregler

Om du inte har möjlighet att ringa oss, kan du logga in på 1177 e-tjänster med mobilt BankID eller BankID. Där kan du skriva vad du önskar få hjälp med. Välj “Kontakta mig”.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.