Hörselrehabiliteringsmottagning

Öppettider

| Mån-Tor 08:00 – 15:00 | Fre 08:00 – 14:00

Tjänster

Hörselrehabiliteringsmottagning

Du som är vuxen och har hörselnedsättning, dövhet, ljudkänslighet, tinnitus eller dövblindhet är välkommen till oss för råd, stöd och samtalsbehandling. Du får hjälp med att få förståelse för och kunna hantera de konsekvenser hörselproblemen för med sig.På mottagningen får du även information om det stöd samhället kan ge och de tekniska hjälpmedel som du kan var hjälpt av.

Psykolog, kurator och hörselpedagog ingår i rehabiliteringsteamet.

Hörselrehabiliteringsmottagningen är en del av länsverksamhet Hörselvård.Vi erbjuder anhöriga information om hörsel- och tinnitusproblemens konsekvenser och möjligheter.Kontakta oss via våra e-tjänster eller ring.

Information till patienter

Vi önskar att du har medicinsk bedömning från hälsocentral, företagshälsovård, öronklinik eller hörcentral inför första besöket.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 20 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.