Hörselexperten Sundbyberg

Öppettider

| Mån-Fre 09:00 – 16:00

Tjänster

Saknas

Hörselexperten Sundbyberg

Hörselexpertenär en Auktoriserad Hörselklinik där du av våra Leg. Audionomer får enLeverantörsoberoende rådgivning om hörapparater. Önskar du hjälp med hörseltestoch anpassning av hörapparater så kontakta oss för tidsbokning. Behöver duhjälp när hörapparaten inte fungerar finns Öppet hus mellan 13-16 (alla dagarföre helgdag, då vi stänger tidigare), för service, reparation ellerförsäljning av batterier och hörapparatens tillbehör, där du är välkommen utantidsbokning. Hos oss kan du också få offert för Arbetstekniska hjälpmedel, närdu är inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Vi hjälper också tillatt hörselanpassa din arbetsplats i samarbete med Försäkringskassan. Om dubehöver dämpa för hörselskadligt buller på din arbetsplats eller på din fritidfinns formgjutna CE-märkta och godkända hörselskydd. Kontakta oss förtidbokning eller dina frågor. – Välkommen

Vi har avtal med region Stockholm inom

  • Primär hörselrehabilitering

Driftsform

Driftsform: Privat, vårdavtal

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.