Hörselenheten vuxna Helsingborg

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Hörselenheten vuxna Helsingborg

Vi är till för dig som har fyllt 18 år och har nedsatt hörsel, tinnitus eller en kombination av dessa.

Dina behov av råd, stöd, behandling och träning ska vara mer omfattande än vad som kan erbjudas vid besök hos auktoriserade audionommottagningar.

Till oss kommer du om du är i behov av rehabilitering med insatser stöd och behandling från flera kompetenser.

Utöver audionom kan du till exempel behöva träffa hörselpedagog eller specialpedagog och kurator eller psykolog.

Tillsammans med dig kommer vi fram till vad dina behov är och gör en plan. Om du vill ger vi också råd och stöd åt dina närstående.

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.