Hand- plastik- och ögonavdeln

Öppettider

| Mån-Sön Dygnet runt

Tjänster

Saknas

Hand- plastik- och ögonavdeln

Hand- plastik- och ögonavdelningen ansvarar för vård av tre olika specialiteter, ögonkirurgi, hand- och plastikkirurgi.

Här skrivs patienter in för planerade operationer och utredningar, men även patienter med akuta skador och sjukdomar tas emot och vårdas på avdelningen. Vi behandlar patienter alltifrån två månaders ålder till vuxna.

På avdelningen finns bred yrkeskompetens. Här samarbetar sjuksköterskor, undersköterskor med läkare från de olika specialiteterna.

För mer information om de olika specialiteterna klicka på fliken Vårt utbud.

Information till patienter

Har du frågor angående planerad operation där du ska läggas in på avdelningen är du välkommen att kontakta operationsplanerare.

Telefon 090-785 28 70

Telefontid: Måndagar till torsdagar klockan 13.30–14.30

Övriga tider går det bra att tala in ett meddelande.

Remisskrav

Remiss krävs från annan vårdgivare eller via Egen vårdbegäran. Mer information finns under länken Remiss och Egen vårdbegäran.

Information till besökare

Besöksregler

Avdelningen har fria besökstider, men vi försöker även se till patienternas behov och önskemål om avskildhet och lugn under vårdtiden.

Tänk på att vid besök på avdelningen låta bli att använda parfym eller ta med levande blommor då allergier kan göra det besvärligt för inneliggande patienter och personal.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.