Habiliteringscenter Mörby barn

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Habiliteringscenter Mörby barn

MER INFORMATION
För mer information se habilitering.se. För allmän rådgivning när vi har stängt vill vi hänvisa till Frågetjänst på Habiliteringens resurscenter.
Tfn: 08-123 350 10. E-post: habresurscenter.slso@sll.se

OM OSS
Vi är en del av Habilitering & Hälsa. Vi ger insatser till barn i åldern 0-17 år med omfattande funktionsnedsättning som utvecklingsstörning och rörelsehinder. Vi ger även stöd och konsultation till anhöriga. Insatserna ges i första hand av fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog eller specialpedagog.
 
Vi har följande kommuner som upptagningsområde: Vallentuna, Täby, Österåker, Danderyd, Vaxholm, Lidingö och stadsdelen Östermalm.

För att komma till oss behöver du ha en remiss från barnläkare. Du kan även ansöka själv om insatser, om barnet genomgått en utredning av läkare eller om barnet tidigare fått insatser från habiliteringscenter. Alla våra mottagningar tar ut en avgift på 100 kronor om du inte kommer till ett bokat besök eller lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket. Habilitering är kostnadsfri.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.