Habiliteringens Kurs och Kunskapscenter

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 12:00 | Mån-Fre 13:00 – 15:00

Tjänster

Habiliteringens Kurs och Kunskapscenter

 Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser, föreläsningar, temakvällar och gruppinsatser. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående. Vi ger behandlande insatser i grupp och samordnar habiliteringens kursutbud.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter bildades 1 mars 2019 genom en sammanslagning av Aspergercenter och Ung samtalsgrupper. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm som underlättar vardagen för barn och vuxna med funktionsnedsättning.
Våra insatser är avgiftsfria och vi har tystnadsplikt.

habkurscenter.slso@sll.se
www.habilitering.se/kurscenter

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.