Habiliteringen, Visby

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Saknas

Habiliteringen, Visby

Habiliteringen ger stöd till dig som har någon av dessa funktionsnedsättningar:

• Autismspektrumtillstånd
• Rörelsehinder som CP, ryggmärgsbråck och muskelsjukdom
• Utvecklingsstörning
• Flerfunktionshinder- när en person har flera svåra funktionsnedsättningar
• Förvärvad hjärnskada

Insatserna ska bidra till att Du och Dina närstående har det stöd , den kunskap och den kompetens som behövs för att bemöta och klara de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra.
Enhetschef Ylva Rosvall

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.