Gynekologisk vårdavdelning Gävle

Öppettider

| Mån-Sön 15:00 – 19:00

Tjänster

Saknas

Gynekologisk vårdavdelning Gävle

Inneliggande vård inom kvinnosjukvården är mindre vanligt. Det kan bli aktuellt i samband med större operationer, cancersjukdom och svåra buksmärtor. Vårdtiderna är relativt korta. De flesta behandlingarna sköts polikliniskt.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 15:00 – 19:00

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.