Geriatriska mottagningen Västerås, Västmanlands sjukhus Västerås

Öppettider

| Mån-Tor 08:00 – 16:00 | Mån-Fre 12:00 – 12:45 Lunchstängt | Fre 08:00 – 14:00

Tjänster

Geriatriska mottagningen Västerås, Västmanlands sjukhus Västerås

Det här är en demensmottagning för patienter i alla åldrar. Här bedrivs specialiKönssjukdomemensutredning med inriktning på diagnostik och behandling av demenssjukdomar.

Information till patienter

Du får endast röka på anvisade platser.

All personal har tystnadsplikt.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.