Geriatriska mottagningen Sunderby sjukhus

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Geriatriska mottagningen Sunderby sjukhus

Geriatrik är läran om ålderdomen och dess sjukdomar. Rehabilitering är att träna en människa till att få tillbaka sin tidigare funktionsnivå.

De som vårdas på Geriatrik- och Rehabiliteringssektionen är framför allt:

Strokepatienter (hjärninfarkter och hjärnblödningar).

Äldre sjuka patienter som behöver rehabilitering.

Äldre akut sjuka som kommer via akuten.

Patienter i livets slutskede (framför allt cancerpatienter med besvärliga symtom)

Vi har två former av vård:

– Inneliggande vård för patienter från Sunderby sjukhus upptagningsområde som under lite längre tid behöver vård och/eller rehabilitering på sjukhus, där vården ges av flera personalkategorier för att patienten om möjligt ska kunna återfå sin tidigare funktionsnivå och livsföring.

– Öppenvård

Demensutredning – I regel räcker det med en utförlig sjukhistoria från patient och anhöriga för att ställa diagnos.

Demensutredning på specialistnivå – När det är frågan om mer avancerade fall kan det bli aktuellt med remiss till Geriatrik- och Rehabiliteringssektionen för patienter från Sunderby sjukhus upptagningsområde.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.