Geriatriska avdelningen Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Öppettider

| Mån-Sön Dygnet runt

Tjänster

Saknas

Geriatriska avdelningen Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Vi är specialiserade på att ge vård till de mest sjuka äldre.

Många av våra patienter har flera samtidiga sjukdomar och funktionsnedsättning samt är i behov av sjukvård inom slutenvården. Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och har tillgång till dietist och kurator. Helhetssyn av sjukvårdsbehov, omsorgs/ hjälpmedelsbehov, livssituation och läkemedelsanvändning är grundläggande för arbetssättet på avdelningen. Vi har direktinläggning från hemmet dagtid via Mobil äldreakut och möjlighet till uppföljning i hemmet efter vårdtillfälle. Inläggning via akutmottagning sker dygnet runt. Övertagning från andra specialistenheter sker efter konsultkontakt med avdelningen och remiss från annan klinik.

Vi har ett väl etablerat nätverk med kommun och primärvård och värnar om att säkerställa information till patient, närstående och andra vårdgivare.

Information till besökare

Besöksregler

kl. 13.00-19.00

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.