Geriatrisk mottagning Örnsköldsvik

Öppettider

| Mån-Tor 09:30 – 10:30 | Mån-Tor 13:00 – 14:30

Tjänster

Geriatrisk mottagning Örnsköldsvik

Geriatriska mottagningen tar emot patienter med sjukdomar som hör till åldrandet, framförallt demenssjukdomar och MS Parkinson. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning.

På mottagningen arbetar läkare som är specialiserade inom geriatrik, sjuksköterskor och undersköterska. Vid behov kontaktar vi även arbetsterapeut.

Hit kommer patienter som fått remiss från exempelvis vårdcentral, hälsocentral eller slutenvård.

I samband med en demensdiagnos gör vi uppföljning och ger råd och stöd, alltid i samråd med patient och närstående. Vi brukar även erbjuda både patient och närstående att delta i demensutbildning, för att öka kunskapen och få tips och råd för att underlätta i vardagen.

På vår geriatriska mottagning utför vi även bedömning av körförmåga vilket kan vara aktuellt efter sjukdom, skada eller förelägganden från länsstyrelsen. Bedömningarna utförs av läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vid tveksamma fall utförs praktisk bedömning tillsammans med trafikskola. Vi har en väl utvecklad metod för körkortsbedömningar.

Geriatriska mottagningen i Örnsköldsvik ingår i Länsverksamhet geriatrik, neurologi och rehabilitering.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.