Geriatrisk akutvårdsavdelning, Geriatriska kliniken ViN

Öppettider

| Mån-Sön Dygnet runt

Tjänster

Geriatrisk akutvårdsavdelning, Geriatriska kliniken ViN

Avdelningen har vårdplatser för ortoped-geriatriska patienter och allmängeriatriska (multisjuka) patienter. Alla patienter kommer till avdelningen via Akutmottagningen alternativt via ordinarie primärvårdsläkare.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön Dygnet runt

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.